ASSALAMUALAIKUM... Oprah Winfrey berkata, "Bahasa adalah kuasa." Kenapa orang yang tidak terkenal pun dilihat penting? Kera...