Wednesday, 19 October 2011

Berwuduk


Jangan membazir air tika berwuduk. Juga tidak was-was tika melakukannya. Tetapi mesti teliti. Memadai hanya menggunakan 3 liter air. Hukum berlebihan menggunakan air tika berwuduk adalah harus.

Berwuduk pada setiap kali hendak sembahyang' Hadis riwayat Anas; Nabi SAW berwuduk setiap kali hendak sembahyang tetapi para sahabat tidak melakukannya.

Allah menulis sepuluh kebajikan setiapkali kita berwuduk sebelum wuduk terbatal


No comments:

Post a Comment

Terima kasih bersama Karyaku...Paridah Ishak. Komen anda amat dihargai... “Semoga Allah SWT akan membalas dirimu dengan kebaikan yang banyak dan semoga Allah SWT akan membalas dengan balasan yang terbaik.”

MyBloglist